Suối Voi Huế

Suối Voi xứ Huế có tên địa phương gọi thân mật là suối Mệ. Theo cách gọi dân gian, mệ có nghĩa là con voi khổng lồ.