Kiến trúc lăng Tự Đức Huế

Lăng Tự Đức là một trong những công trình đẹp nhất của kiến trúc thời Nguyễn. Lăng Tự Đức tọa lạc trong một thung lũng hẹp thuộc làng Dương Xuân Thượng.