Hồ Tịnh Tâm Huế

Hồ Tịnh Tâm là một loại hình biệt cung ngự viên, hồ Tịnh Tâm từng được vua Minh Mạng làm thơ ca ngợi 10 bài liền với tiêu đề “Bắc Hồ thập cảnh”.