Giáo sư Sử học Lê Văn Lan: Văn hóa Huế mang giá trị đầu bảng cần được bảo tồn và phát huy