Ghé thăm Đàn Nam Giao Huế

Đàn Nam Giao Huế là nơi diễn ra các lễ tế trời đất có từ thời nhà Nguyễn. Cho tới ngày nay những nghi lễ này vẫn được bảo tồn và diễn ra hằng năm